Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs o nagrodę "Bursztynowej Kogi 2017"

2018-01-11 09:36:45
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: Utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 osób z terenu powiatu puckiego opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2017-12-29 13:21:17
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2018 roku... Organizacja i przeprowadzenie Konkursu Bursztynowej Kogi

2017-12-29 13:16:01
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2017-12-29 13:12:17
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Pucku przy ul. Żarnowieckiej 5 od 1 styczna do 31 grudnia 2018 roku.

2017-12-29 13:11:18
Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu puckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

2017-11-28 10:06:38
Konkurs o nagrodę "Bursztynowej Kogi 2016"

2017-02-08 11:22:04
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-01-05 15:10:21
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pucku

2016-12-30 12:15:07
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Puckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie w 2017 r.

2016-12-01 16:29:34