Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony_Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B spełniającego wymogi pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego.

2015-12-03 12:50:35
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy Pzp - art, 4 pkt 8_Realizacja działań związanych z promocją diagnostyki i profilaktyki oraz promocją projektu pn. "Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt"

2015-11-24 10:42:25
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczajacej progu stosowania ustawy Pzp - art. 4 pkt 8_Realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu pn. „Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt”

2015-10-29 13:35:52
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: WZ.272.1.21.2015. Nazwa zadania: Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Puckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, zgodnie z ustawa Prawo o ruchu drogowym.

2015-08-28 13:34:07
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: WZ.272.1.20.2015. Nazwa zadania: Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.

2015-08-20 11:33:18
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8, numer sprawy: WZ.272.2.5.2015. Nazwa zadania: Wykonanie prac remontowych w obiektach Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5, ul. 1 Maja 13 oraz ul. Kolejowej 7B

2015-07-17 12:31:45