Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_„Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-02-03 15:05:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie ZoC na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

2017-02-01 10:28:25
Przetarg nieograniczony_Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-01-31 13:16:47
Przetarg nieograniczony_Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat pucki”.

2017-01-31 12:39:16
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu w trybie ZoC na dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy

2017-01-24 15:13:14
Przetarg nieograniczony_Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-01-23 14:38:32
Przetarg nieograniczony_Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-01-04 14:10:39
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pucku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2017-2019

2016-12-29 11:31:40
Przedmiotem informacji cenowej jest usługa związana z pełnieniem funkcji lnżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi oraz nadzoru inwestorskiego.

2016-12-19 14:48:21
Przetarg nieograniczony_Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B spełniającego wymogi pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego.

2015-12-03 12:50:35