Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w Powiecie Puckim – Etap III"

2018-07-19 12:59:49
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego

2018-05-15 09:31:23
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego 2018

Zaproszenie do skladania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego Zarząd Powiatu Puckiego działając na podstawie uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 marca 2018 r. W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Pucki.  Wybór agenta prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

2018-04-17 10:57:42
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego

2017-11-23 09:52:13
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż składników majątku znajdującego się w warsztatach szkolnych PCKZiU w Pucku

2017-01-27 10:24:31
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego na lata 2015 - 2025.

2016-03-29 12:03:20
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych powiatu puckiego

2016-03-22 14:22:23
Informacja o wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
2013-08-21 12:48:34
Zawiadomienie o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki z dnia 13.08.2013 r.


2013-08-13 13:34:41
Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości z dnia 08.08.2013 r.

 
2013-08-08 11:15:54