Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego 2018

Zaproszenie do skladania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego Zarząd Powiatu Puckiego działając na podstawie uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 marca 2018 r. W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Pucki.  Wybór agenta prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

2018-04-17 10:57:42
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Puckiego

2017-11-23 09:52:13
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż składników majątku znajdującego się w warsztatach szkolnych PCKZiU w Pucku

2017-01-27 10:24:31
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego na lata 2015 - 2025.

2016-03-29 12:03:20
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych powiatu puckiego

2016-03-22 14:22:23
Informacja o wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
2013-08-21 12:48:34
Zawiadomienie o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki z dnia 13.08.2013 r.


2013-08-13 13:34:41
Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości z dnia 08.08.2013 r.

 
2013-08-08 11:15:54
Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości z dnia 02.08.2013 r.

 
2013-08-02 09:47:55
Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości z dnia 01.08.2013 r.

 
2013-08-01 14:52:37