Informacja o przetargu na prowadzenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pucku 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


SIWZ


FORMULARZ OFERTOWY


UMOWA PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW


UMOWA DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ


Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniaInformacja z dnia 10.07.2017 r.SIWZ - poprawiona 10.07.2017 r.


Odpowiedzi na pytania 21.07.2017 r.


Załącznik nr 1 - przykładowy jadłospis dekadowy


Załącznik nr 2 - aktualny jadłospis dekadowyZałącznik nr 3 - protokół kontroli PPIS


Załącznik nr 4 - plan kuchni


Załącznik nr 5 - umowa na prowadzenie kuchni poprawiona z dnia 21.07.2017 r.


Pismo 28.07.17 r.

Poprawiony Formularz Ofertowy - 28.07.2017 r.


Poprawiony Formularz Ofertowy (wersja edytowalna) - 28.07.2017 r.

 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - 07.08.2017 R.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 


Liczba odwiedzin : 2631
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Derc
Czas wytworzenia: 2017-06-29 14:39:51
Czas publikacji: 2017-08-24 12:00:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak