Rok 2018 - I kwartał 

 

 

Zbiorcza informacja o udzielonych w I kwartale 2018 r. ulgach w spłacie należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w wydziale komunikacji

 

Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2018 r.

 

Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.03.2018 r.

 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2018 r.

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2018 r. korekta

 

Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Sawicka
Czas wytworzenia: 2018-04-05 13:29:14
Czas publikacji: 2018-04-30 14:44:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak