Skargi 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pomocą telefaksu,

poczty elektronicznej, a także ustnie, do protokołu

 

STAROSTA,WICESTAROSTA

 

przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godzinach 15.30 - 16.30

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

(58) 673 42 02

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

 

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godzinach 14.30 - 15.30

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

(58) 673 38 35

 

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie można składać :

 

- bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5

- pocztą na adres, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

- pocztą elektroniczną : sekretariat@starostwo.puck.pl

prady@starostwo.puck.pl

- za pomocą telefaksu (58) 673 41 91

 


Liczba odwiedzin : 2110
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Gafka
Czas wytworzenia: 2015-11-26 14:33:32
Czas publikacji: 2015-11-26 14:36:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak