Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przewóz uczniów na spotkania akdemickie poza Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego realizowane w ramach projektu: " Zdolni z Pomorza-powiat pucki"

 

2016-12-15 11:11:18
Przetarg nieograniczony - Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

2016-11-24 10:40:51
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: WZ.272.1.10.2015. Nazwa zadania: Zakup dwóch fabrycznie nowych przyczep do przewozu łodzi.

2015-04-17 14:48:43
Przetarg nieograniczony_Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

2015-04-03 10:30:29
Przetarg nieograniczony_Modernizacja i przebudowa terenu sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

2015-02-10 10:24:15
Przetarg nieograniczony_Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

 
2014-11-07 13:03:45
Postepowanie w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych_Świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Pucku

 
2014-10-24 12:15:28
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy_Usuwanie pojazdów na koszt właściciela z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego, Przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym usuniętych pojazdów na koszt właściciela pojazdu z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego

 
2014-08-21 12:09:45
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy_Uzupełnienie prowadzonej w systemie teleinformatycznym bazy danych...

 
2014-08-08 14:21:54
Przetarg nieograniczony_Przebudowa i adaptacja sali lekcyjnej na salę pracowni gastronomicznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

 
2014-06-26 12:22:06