Zarządzenia Starosty 2018 

 

 

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia "Planu audytu na rok 2018"

 

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pana Marcina Alickiego

 

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie opracowania planu zamówień publicznych na rok 2018

 

 

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

 

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyceny darowizn otrzymanych od podmiotu innego niż jednostka budżetowa

 

 

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym położonych na terenie powiatu puckiego w 2018 roku

 

 

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2015

 

 

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie uczestnictwa w treningu rejonowym Systemu Wykrywania i Alarmowania

 

 

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

 

 

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2018-01-24 14:55:02
Czas publikacji: 2018-02-28 08:24:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak