Zarządzenia Starosty 2018 

 

 

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia "Planu audytu na rok 2018"

 

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pana Marcina Alickiego

 

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie opracowania planu zamówień publicznych na rok 2018

 

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyceny darowizn otrzymanych od podmiotu innego niż jednostka budżetowa

 

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym położonych na terenie powiatu puckiego w 2018 roku

 

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2015

 

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie uczestnictwa w treningu rejonowym Systemu Wykrywania i Alarmowania

 

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia  28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie powiatu puckiego w 2018 roku

 

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 31/2010 (...)

 

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie jednolitych metod wyceny aktywów i pasywów

 

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku na rok 2018"

 

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2018

 

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany składu członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Pucku, a także kierowników jednostek organizacyjnych powiatu puckiego podlegających ocenie na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych"

 

Zarządzenie nr 38 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 39 z dnia 30 kwietnia 018 r.

w sprawie określenia wzorów: wniosku, rozliczenia i informacji, o których mowa w par. 9 uchwały nr XXXVI/263/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacjiudzielanych z budżetu Powiatu Puckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Pucku, a także kierowników jednostek organizacyjnych powiatu puckiego podlegających ocenie na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych"

 

Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Kosakowo

 

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia Rady Przedsiębiorczości Powiatu Puckiego

 

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

 

Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku

 

Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2018-01-24 14:55:02
Czas publikacji: 2018-07-02 08:06:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak