2018 

 

Informacja o zgłoszeniach zamiaru budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, i 19a ustawy Prawo budowlane

 

Lp.

Data zgłoszenia Opis projektowanego obiektu Lokalizacja zgłoszenia (adres) Imię i Nazwisko Inwestora lub nazwa Inwestora Data wniesienia ewentualnego sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 05.01.2018

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej z 3 studniami chłonnymi

Kosakowo, ul. Kalinowa, dz. nr 422

DS DEVELOPMENT Sp. zo.o. Sp. K.

   
2 09.01.2018

Rozbiórka i budowa sieci napowietrznej nN

Rzucewo, obręb Osłonino, gm. Puck, dz. nr 171/13, 171/9

Daria Kłodzińska

   
3 11.01.2018

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem

Leśniewo, gm. Puck, dz. nr 440, 442

Edwin Szefka

   
4 12.01.2018

Budowwa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków

Władysławowo, ul. Droga Chłapowska, Skandynawska

dz. 71/8, 71/54, 135-obr. 09

dz. 79/7, 79/8, 77, 11, 50, 65-obr. 08

dz. 91, 92, 94, 89-obr. 07

Danuta Gębarowska

   
5 12.01.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Tupadły, ul. Maślakowa i Niemianowana

dz. 225/2, 211/34, 211/31, 210/33

Zbigniew Wieczorek

   
6 17.01.2018

Budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

Mechelinki, gm. Kosakowo,ul. Do Morza, dz. nr 238/4-238/17

DS DEVELOPMENT Sp. zo.o. sp.k.

   
7 19.01.2018

Budowa linii kablowej nn-0,4kV

Władysławowo obręb 05, dz. 576/7, 577/4, 576/2

ENERGA- OPERATOR S.A.

   
8 22.01.2018

Budowa sieci wodociągowej

dz. nr 1792, 1798, 669, 1833, 610, 648/1, 633, 1825 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa

Gmina Krokowa

   
9 22.01.2018

Przebudowa ulic Łubinowej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiśniowej oraz odcinka ul. Na Stoku wraz z siecią kanalizacji deszczowej

dz. nr 1825, 1792, 1798, 669, 1833, 628/8, 628/19, 628/21, 610, 631, 632, 633, 648/A (648/1), 708, 705/4, 704, 745/A (745/1) obręb Żarnowiec, gm. Krokowa

Gmina Krokowa

   
10 25.01.2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem kanalizacyjnym

Smolno, gm. Puck, dz. nr 368/2, 368/11, 359/1, ul. Jantarowa

Tomasz Skuza

   
11 26.01.2018

Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Mechelinki, gm. Kosakowo, ul. Do Morza, dz. nr 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 238/12, 238/13, 238/14, 238/15, 238/16

DS DEVELOPMENT Sp.zo.o. Sp.k.

   
12 01.02.2018

Budowa przyłączy oraz odcinków kanalizacji deszczowej

Mosty, gm. Kosakowo, ul. Łąkowa, Okrężna

dz. nr 1299, 1283, 1252, 994/43, 1201

Gmina Kosakowo

   
13 01.02.2018

Budowa studni chłonnych

Mosty, gm. Kosakowo, ul. Kasztanowa, dz. nr 1208/7

Gmina Kosakowo

   
14 01.02.2018

Budowa studni chłonnych wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej

Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, dz. nr 190/451

Gmina Kosakowo

   
15 01.02.2018

Budowa kanalizacji deszczowej (układu retencyjno-chłonnego)

Pierwoszyno, gm. Kosakowo, ul. Wiśniowa, dz. nr 59/2, 79/21, 80/7, 78/7

Gmina Kosakowo

   
16 01.02.2018

Budowa studni chłonnych wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej

Mechelinki, gm.Kosakowo, ul. Stoczniowców, dz. nr 134/1, 221, 133/15 Mechelinki

Gmina Kosakowo

   
17 01.02.2018

Budowa studni chłonnych

Pogórze, gm. Kosakowo,ul. Baryki, Poświatowskiej, dz. 36/10, 36/82

Gmina Kosakowo

   
18 02.02.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem

Żelistrzewo, gm. Puck, dz. nr 186/37

Marcin Sychowski

   
19 08.02.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

Pogórze, dz. nr 25/16; 26/21

Invest Home

   
20 08.02.2018

Budowa sieci wodociągowej

Lubkowo, dz. 152/15

Mańdok Paweł

   
21 19.02.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Odargowo, dz. 296/3

Szeloch Karolina

   
22 21.02.2018

Budowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV i oświetleniowej; rozbiórka elektroenergetycnej linii napowietrznej nn-0,4kV

Kuźnica, dz. 48 i 54/4

SEA POWER Sp. z o.o. Inwestum S.K.

   
23 28.02.2018

Budowa sieci i przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Dębogórze, dz. 613; 76/4; 76/1

DS Development Sp. z o.o. Sp. K.

   
24 28.02.2018

Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Rozewie, dz. 761

Milewska Anna

Milewski Andrzej

Milewski Krzysztof

   
25 05.03.2018

Budowa sieci wodociągowej

Władysławowo, dz. 26/10; 26/11; 30/1; 31/14; 97; 36

Kortas Wojciech

   
26 05.03.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Pierowszyno, dz. 240

Prem Development Sp. z o.o. S. K.

   
27 08.03.2018

Budowa sieci wodociągowej

Połczyno, dz. 574/26; 574/21 i 574/25

Zelewski Krzysztof

   
28 08.03.2018

Przebudowa-poszerzenie otworów wewnątrz lokalu w buydnku mieszkalnym jednorodzinnym

Rzucewo, dz. 166/5

Kaszuba Szymon

   
29 12.03.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

obreb 0002-Chłapowo 221104_5-Władysławowo Wieś,dz. nr 358/9, 358/1, 355

Adam Sikora

   
30 14.03.2018

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Kosakowo, ul. Aksamitna, dz. nr 168/18

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,PEKO'' Sp. zo.o.

   
31 14.03.2018

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia mieszkalne

Puck, dz. nr 124

Zbigniew Liske

   
32 15.03.2018

Przebudowa ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową sieci oświetleniowej oraz rozbiórką i budową sieci teletechnicznej

Dębogórze, ul. Owocowa, dz. 188/1, 189, 191/6, 197/11, 213, 215/3

Gmina Kosakowo

   
33 15.03.2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Tupadły, gm. Władysławowo, dz. 177/25, 178/10, 178/30, 404, 405, 228/41, 228/24, 228/33

Teresa Wittbrodt

   
34 15.03.2018

Budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

Dębogórze, gm. Kosakowo, dz. nr 613/76/4, ul. Paprykowa, Sezamkowa

DS DEVELOPMENT Sp.zo.o. sp. k.

   
35 20.03.2018

Budowa sieci wodociągowej

Domatowo, gm. Puck, dz. 26, 25/38, 25/8

Dawid Nikrant

   
36 20.03.2018

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV

Pogórze, gm. Kosakowo, ul. Kościuszki, dz. 52/18, 53/8, 50, 52/17, 49/6, 1044, 1043, 1053, 1054, 1055

Energa Operator S.A.

   
 

Liczba odwiedzin : 296
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Zyszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Borzyszkowski
Czas wytworzenia: 2018-01-08 10:28:41
Czas publikacji: 2018-03-20 14:47:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak