Wersja archiwalna

Dostawa dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych - kolor A3. Zamówienie podzielone jest na dwie części. 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki edytowalne do SIWZ NR 1, 1.1/A, 1.1/B, 2, 2.1, 3, 4, 5

 

Załacznik Nr 6 do SIWZ Wzór Umowy

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Częśći 1 i w Części 2 postępowania

 

 

Liczba odwiedzin : 209
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2017-10-09 15:09:23
Czas publikacji: 2017-10-20 14:18:47
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-17