Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 6 Części: 1. Część 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. Część 2: Termomodernizacja budynku B (część administracyjna) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3. Część 3: Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 4. Część 4: Termomodernizacja Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego, ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 5. Część 5: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 6. Część 6: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Projekt umowy


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Część 1_Puck PCKZiU, Szkoła Puck, Budynek A


Częśc 2 Puck PCKZiU, Administracyjna, Budynek B


Część 3 Puck PCKZiU, Internat, Ekspertyza, Budynek C

Część 3 Puck PCKZiU, Internat, Budynek C  


Część 4 Puck SOSW


Część 5 Puck DPS


Część 6 Lubkowo DPS


Załączniki edytowalne


Wyjaśnienia do treści SIWZ

Decyzja o pozwoleniu na budowę DPS Lubkowo

Decyzja o pozwoleniu na budowę DPS Puck

Decyzja o pozwoleniu na budowę PCKZiU Internat

Decyzja o pozwoleniu na budowę PCKZiU Szkoła

Decyzja o pozwoleniu na budowę PCKZiU Warsztat

Decyzja o pozwoleniu na budowę SOSW

Informacja zamawiającego na podstawie art. 86 ust.5 ustwy Pzp


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU Części I, Części II, Części V i Części VI postępowania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Części III i IV postępowania
 
 

Liczba odwiedzin : 537
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2017-08-24 15:03:14
Czas publikacji: 2017-09-20 13:15:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak