WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI 

 

Naczelnik Wydziału: Grzegorz Dziewięcin

 

 

84-100 Puck ul. Elizy Orzeszkowej 5

tel. 058 673 42 02

e-mail: sekretariat@starostwo.puck.pl

 

Wydział Organizacji i Kontroli zapewnia w szczególności organizację i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Pucku, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu i Rady Powiatu Puckiego, obsługę kancelaryjną Starostwa, organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Starostwa, obsługę archiwalną Starostwa, łączność telefoniczną, obsługę techniczną i informatyczną, gospodarkę transportową oraz realizację zadań z zakresu kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wydział realizuje zadania starosty wynikające z postanowień ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Wzory wniosków do pobrania:
01
- wniosek o wydanie pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

02 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


 

 

 

Liczba odwiedzin : 2436
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Dziewięcin
Czas wytworzenia: 2005-10-24 00:00:00
Czas publikacji: 2018-01-16 07:34:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak